Wednesday , 6 July 2022
documentele ce sunt necesare pentru acțiunea în vederea obținerii ajutoarelor pecuniare pt. ieșirea la pensie

Cerere ajutoare pensie pentru militari si politisti – Modelul orientativ, cel mai concis, actualizat

Cerere ajutoare pensie pentru militari si politisti – Modelul orientativ, cel mai concis, actualizat

C ă t r e ,

_______________   ( angajator  … IPJ , IJJ, ISU, IGPR, IGPF, UM ,MApN, SRI, etc )

In atenția domnului___________ (inspector sef, director, comandant, etc..)

                                                   CERERE – RAPORT

din ____.11.2018

Grad __________ (r) Nume _________________ prenume________________________, CNP ______________, domiciliat în loc.__________________________________, jud. Constanta .

Prin DISPOZIȚIA SEFULUI INSPECTORATULUI DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI CONSTANȚA (pt.agenti,subofițeri) nr.154xxx/31.05.2016 / ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE (pt.ofiteri) II/5869/ din 27.04.2016, a fost aprobat raportul personal înregistrat la I.P.J. Constanța (UM etc), prin care am solicitat acordarea dreptului la pensie începând cu data de 01.06.2016, așa cum reiese și din Decizia de pensionare nr. 189xxx din 23.08.2016 emisă de Ministerul Afacerilor Interne – Casa de Pensii Sectorială.

Respectuos solicit, să dispuneți în calitate de fost angajator, plata ajutoarelor pecuniare ce mi se cuvin, conform Legii cadru nr.284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice (Secțiunea a 3-a ,,Drepturi specifice activității desfășurate în instituțiile publice, de apărare, ordine publică și siguranță națională”, art.20, alin 1 si 2  – Anexa nr.VII

În calitatea de creditor al dvs. pe care o am, începând cu data ieșirii mele la pensie, am avut și am “speranța legitimă” la obținerea acestor ajutoare pecuniare, având în vedere și practica judiciară pe această speță, postată pe site-ul ASOCIAȚIEI PENTRU RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI CONSILIEREA CETĂȚENILOR, la link-ul https://ardcc.ro/pensii-practica-judiciara/, pe care vă invit să-l accesați,  vizualizați și verificați, sens în care vă rog să constatați că se creează discriminare între mine și cei care au câștigat, primit și primesc în continuare aceste ajutoare pecuniare .

Solicit ca Inspectoratul de Poliție Județean Constanța (U.M. etc) să stabilească conform prevederilor legale,  prin structurile de specialitate,  suma ajutoarelor pecuniare  menționate mai sus, la care am dreptul legal și să-mi fie comunicată la adresa de domiciliu : ______________________________________________________________________________

Cu deosebită stimă,

                                                                                                   _____________(nume, prenume, semnătura)                           

 

 

Documente strict necesare pentru actiunea in vederea obtinerii ajutoarelor pensie pentru militari si politisti

MATERIAL PUS LA DISPOZITIE PENTRU MILITARI SI POLITISTI IN REZERVA

Intocmit de avocații Asociației pentru Respectarea Drepturilor si Consilierea Cetatenilor A.R.D.C.C.

OPIS ORIENTATIV

(minimul necesar, care este și suficient, fără acte medicale, credite băncii etc)

privind documentele ce sunt necesare pentru acțiunea în vederea obținerii ajutoarelor pecuniare pentru ieșirea la pensie din MAI/MApN/SRI etc … ( fiecare document în copie certificată conform cu originalul, prin semnatură, în 4 exemplare pt. cei de la MApN si 3 exemplare pt.cei de la MAI . Cei de la MApN dau in judecată UM unde au fost angajați, cat și MApN, iar cei de la MAI dau în judecată numai IPJ, IJJ,ISU,IGPR, IGPF etc  fără MAI )

 

  1. Cartea de identitate ;
  2. Livretul militar care s-a eliberat cu ocazia trecerii în rezervă- ieșirii la pensie ;
  3. Decizia de pensionare nr__din data de _____ a Casei Sectoriale de Pensii a MAI, MApN, SRI
  4. Ordinul(dispoziția) M.A.I./ MApN etc. nr____ din data ______ în care se prevede încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie de serviciu începand cu data de ____________
  5. Cererea/raportul și răspunsul la petiția adresată U.M. / I.P.J/ I.S.U. / I.J.J. etc nr. __din data__ _

Descarca documentele accesand link-ul de mai jos:

Cerere-ajutoare-pensie-model-nov-2018-orientativ-cel-mai-concis-pt-toate-structurile-militare-si-de-politie

OPIS-documente-necesare-ajutoare-pensie-model-orientativ-nov-2018

Următoarea postare
ipj_botosani

AJUTOARE achitate deja la 40 de camarazi de la IPJ Botoșani! Felicitările noastre pentru aceștia!

Felicitam pe seful IPJ Botosani, comisar sef de politie Viorel Serbanoiu, pentru verticalitate, profesionalism ! ... Read more

Postarea anterioara

Solicitarea noastră de sesizare a CCR,  privind excepţia de neconstituţionalitate a art.11 alin.1 din OUG 90/2017

Tot respectul pentru toate instanţele de la nivelul Curţii de Apel Constanta, care au admis ... Read more

Check Also

PENSIILE NU SE RECALCULEAZA, IAR AJUTOARELE LA PENSIONARE SUNT PREMATUR FORMULATE

Pensii militare de stat: Este constituțională plafonarea la 85% din baza de calcul?

De dată relativ recentă în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 114 din 13.02.2019 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.