Wednesday , 6 July 2022
ardcc vs cncd

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării nu raspunde memoriilor noastre

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a primit incă din luna martie 2017 memoriul nostru, o alta adresa in septembrie 2017, dar nici până in ziua de azi nu a cadadicsit sa ne răspundă.

“Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării  – Este garant al respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii, in conformitate cu legislatia interna in vigoare si cu documentele internationale la care Romania este parte.”

 

Nr.   1005  din 13.03.2017

Catre,

Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii

Piata Valter Maracineanu, nr 1-3, sector 1, 010155 Bucuresti

 

Subscrisa ASOCIATIA PENTRU RESPECTAREA DREPTURILOR SI CONSILIEREA CETATENILOR – A.R.D.C.C., O.N.G.  nonprofit, apolitica, ce are ca scop si lupta cu toate mijloacele  legale pentru  Respectarea Drepturilor  si Consilierea Cetatenilor,  inclusiv in interesul politistilor, militarilor, magistratilor sau altor salariati bugetari,  in scopul intocmirii unui material documentar, cat si sprijin in vederea obtinerii unui drept legal, va rugam sa ne comunicati daca situatia pe care v-o expunem mai jos este discriminatorie total sau partial ?

Inainte de anul 2010, militarii si politistii primeau cu ocazia iesirii la pensie ajutoare pecuniare, care au fost prevazute si pentru viitor in art. 20 alin.1 si 2 ANEXA VII, sectiunea a 3-a, din Legea 284/2010.

Ulterior anului 2010 legiuitorul (Guvern si Parlament) a emis o serie de acte normative,  care au suspendat acordarea de ajutoare pecuniare prev. de Legea 284/2010, pana in prezent, suspendare motivata de situatia de criza, de imposibilitatea asigurarii unui echilibru bugetar la nivel national.

Aceasta situatie de exceptie, valabila pentru perioada 2010-2011, a fost evocata abuziv in motivatia sa, de catre Guvernul Romaniei ulterior,  in fiecare an din 2011 pana in prezent,  atunci cand a emis OUG de suspendare anuale a acestor drepturi, cu toate că ultimii ani nu mai sunt caracterizați ca ani de criză așa după cum rezultă din conținutul Raportului SINTEZĂ al CURȚII DE CONTURI pentru anul 2016, cât și celelalte analize economico-financiare ale unor instituții de renume în domeniu, economia si PIB-ul national fiind pe locul intai in Uniunea Europeana in anul 2016,  iar publicatiile de specialitate mentioneaza metaforic faptul, ca Romania a fost in anul 2016 “Tigrul Europei“ din punct de vedere economico-financiar, cu aceleasi perspective si pentru anul 2017;

 Intrucat, militarii si politistii care s-au pensionat anterior anului 2010 au beneficiat de acordarea ajutoarelor la ieșirea la pensie, iar în prezent vor beneficia și de recalcularea pensiei conform prevederilor art.109, 111 si art.122  Legii 223/2015,  aceeași lege,  în baza căreia  s-au pensionat o alta serie de militari si politisti, consideram ca si cei care s-au pensionat ulterior anului 2010 trebuie sa beneficieze de acealeasi drepturi reprezentate de ajutoare pecuniare, asemeni colegilor lor care au primit ajutoare pecuniare pentru iesirea la pensie anterioar anului 2010  (ca reciprocitate, in baza prevederilor legale), in caz contrar, asociatia noastra considera ca este vorba de o discriminare intre aceeasi categorie de angajati bugetari, militari si politisti, iesiti la pensie in perioade diferite.

 Principiile promovate de către Înalta Curte de Casație și Justiție  sunt în rezonanță cu solicitările militarilor si politistilor care nu au primit astfel de ajutoare cu ocazia iesirii la pensie, respectiv echitate și coerență, prin crearea de oportunități egale și recompense egale  pentru muncă de valoare egală, pe baza principiilor și normelor unitare privind stabilirea și acordarea ajutoarelor pecuniare și a celorlalte drepturi juridice de asigurari sociale ale personalului din sectorul bugetar .

 Existența mai multor acte normative, adoptate succesiv într-un interval scurt de timp, în baza cărora s-a intenționat salarizarea unică a bugetarilor, asemeni acordarii ajutoarelor pecuniare cu ocazia iesirii la pensie,  nu poate constitui un temei legal pentru instituirea unui tratament diferențiat și pentru nesocotirea principiului egalității de tratament față de toți militarii si polițiștii, care presupune plată, recompensarea egală pentru muncă de valoare egală.

Criteriul temporal sau acela al unor reglementări diferite nu poate justifica diferențe de salarizare sau acordare de recompense de natura asigurărilor sociale   (ajutoare pecuniare), între persoane care exercită aceeași funcție și care au aceeași pregătire profesională.

 Atunci când este analizată identitatea de situații între doi angajați, nu trebuie verificată identitatea de reglementare, ci trebuie avută în vedere identitatea de activitate desfășurată și de pregătire profesională.

 Principiu fundamental din dreptul muncii este: la muncă și pregătire identică, salarizare identică și acordare de ajutoare pecuniare cu ocazia ieșirii la pensie egale, dupa formula de calcul stabilită de către  legiuitor.

Prin neacordarea acestor ajutoare pecuniare pretinse, Asociatia noastra considera că sunt încălcate inclusiv principiile prevazut de   Legea 223 / 2015:

Art. 2. –

Principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat sunt următoarele:

  1. a) principiul unicității, potrivit căruia statul organizează și garantează sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleași norme de drept, pentru toți participanții la acesta;
  2. b) principiul egalității, prin care se asigură tuturor participanților la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege;
  3. f) principiul recunoștinței față de loialitatea, sacrificiile și privațiunile suferite de militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și familiile acestora pe timpul carierei.

 Avand in vedere cele mai sus prezentate, rugam sa ne comunicati concluziile si constatarile dvs., precum si masurile sau modalitatea de a sprijinii militarii si politistii pensionati, discriminati, prin neacordarea ajutoarelor pecuniare la care au dreptul, conform Legii nr.284/2010 !

Totodata, va asiguram de toata consideratia noastra pentru activitatea pe care o desfasurati, precum si de sprijinul, solicitudinea noastra, in raport cu problemele cu care va confruntati.

Cu stima ,

Presedinte,                              

Dumitru P. Raileanu

_________________________________

Nr.  1013 din 25.09.2017

Catre,

Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii

Piata Valter Maracineanu, nr 1-3, sector 1, 010155 Bucuresti

support@cncd.org.ro

 

Subscrisa    ASOCIATIA    PENTRU    RESPECTAREA    DREPTURILOR    SI CONSILIEREA CETATENILOR – A.R.D.C.C., O.N.G. nonprofit, apolitica, ce are ca scop si lupta cu toate mijloacele legale pentru Respectarea Drepturilor si Consilierea Cetatenilor, inclusiv in interesul politistilor, militarilor, magistratilor sau altor salariati bugetari, in scopul intocmirii unui material documentar, cat si sprijin in vederea obtinerii unui drept legal, va rugam sa ne comunicati daca situatia pe care v-o expunem mai jos este discriminatorie total sau partial ?

Inainte de anul 2010, militarii si politistii primeau cu ocazia iesirii la pensie ajutoare pecuniare, care au fost prevazute si pentru viitor in art. 20 alin.1 si 2 ANEXA VII, sectiunea a 3-a, din Legea 284/2010.

Ulterior anului 2010, doar o parte dintre militari si politisti, in baza unor hotarari definitive ale Curtilor de Apel din tara au primit aceste ajutoare pecuniare.

Principiile promovate de către Înalta Curte de Casație și Justiție sunt în rezonanță cu solicitările militarilor si politistilor care nu au primit astfel de ajutoare cu ocazia iesirii la pensie, respectiv echitate și coerență, prin crearea de oportunități egale și recompense egale pentru muncă de valoare egală, pe baza principiilor și normelor unitare privind stabilirea și acordarea ajutoarelor pecuniare și a celorlalte drepturi juridice de asigurari sociale ale personalului din sectorul bugetar.

Existența mai multor acte normative, adoptate succesiv într-un interval scurt  de  timp,  în  baza  cărora  s-a  intenționat  salarizarea  unică  a bugetarilor, asemeni acordarii ajutoarelor pecuniare cu ocazia iesirii la pensie, nu poate constitui un temei legal  pentru instituirea unui tratament diferențiat și pentru nesocotirea principiului egalității de tratament față de toți militarii si polițiștii, care presupune plată, recompensarea egală pentru muncă de valoare egală.

Criteriul temporal sau acela al unor reglementări diferite nu poate justifica diferențe de salarizare sau acordare de recompense de natura asigurărilor sociale (ajutoare pecuniare), între persoane care exercită aceeași funcție și care au aceeași pregătire profesională.

Atunci când este analizată identitatea de situații între doi angajați, nu trebuie verificată identitatea de reglementare, ci trebuie avută în vedere identitatea de activitate desfășurată și de pregătire profesională.

Principiul fundamental din dreptul muncii este: la muncă și pregătire identică, salarizare identică și acordare de ajutoare pecuniare cu ocazia ieșirii la pensie egale, dupa formula de calcul stabilită de către legiuitor.

Prin neacordarea acestor ajutoare pecuniare pretinse, Asociatia noastra considera că sunt încălcate inclusiv principiile prevazut de Legea 223/2015:

Art. 2. –

Principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat sunt următoarele:

  1. principiul unicității, potrivit căruia statul organizează și garantează sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleași norme de drept, pentru toți participanții la acesta;
  2. principiul egalității, prin care se asigură tuturor participanților la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeași situație

juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege;

  1. f) principiul recunoștinței față de loialitatea, sacrificiile și privațiunile suferite de militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și familiile acestora pe timpul

Neacordarea acestor ajutoare ar conduce la situatii de discriminare fata de colegii reclamantilor aflati in situatii identice, care au primit aceste drepturi  inclusiv  in  anii  de  dupa  2010,  cand  mai  multe  instante  de judecata din tara au admis cererile colegilor acordand aceste ajutoare pecuniare, urmare a iesirii la pensie, sens in care recomandam a se accesa, vizualiza si verifica practica judiciara din tara, ale Curtilor de Apel, prin hotarari definitive, la link-ul https://ardcc.ro/pensii-practica-  judiciara/ de pe site-ul ASOCIATIEI PENTRU  RESPECTAREA DREPTURILOR SI CONSILIEREA CETATENILOR – A.R.D.C.C. .

Altfel s-ar incalca jurisprudenta CEDO, care in articolul 14 din Conventia Europeana a drepturilor Omului prevede ca: o diferenta de tratament, are natura discriminatorie, atunci cand se induc distinctii in situatii analoage si comparabile, fara ca acestea sa se bazeze pe o justificare rezonabila si obiectiva. 

Si art.16.alin 1 din Constitutia Romaniei prevede: ca cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. 

Avand in vedere cele mai sus prezentate, rugam sa ne comunicati daca exista discriminare a beneficiarilor Legii nr.284/2010, art.20, alin.1 si 2, Anexa VII, sectiunea a 3-a, care nu au primit aceste ajutoare pecuniare, in raport cu cei care le-au primit ( in baza hotararilor definitive ale Curtilor de Apel din tara (https://ardcc.ro/pensii-practica-judiciara/), cat si eventuale alte concluzii si constatari ale dvs., precum si masurile sau modalitatea de a sprijinii militarii si politistii pensionati, discriminati, care nu au primit aceste ajutoare pecuniare la care au dreptul, conform Legii nr.284/2010 , discriminare creata prin OUG 57/2015 art.11 alin. 1, OUG 99/2016 , art. 10. alin (1) si OUG 9/2017 art.1 (3) !

Totodata, va asiguram de toata consideratia noastra pentru activitatea pe care o desfasurati, precum si de sprijinul, solicitudinea noastra, in raport cu problemele cu care va confruntati.

 

Cu stima ,

Presedinte,

Dumitru P. Raileanu

 

 email cncd

 

 

Puteti descarca adresa noastra catre CNCD folosind link-ul de mai jos:

ADRESA-Consiliului-National-pentru-Combaterea-Discriminarii MARTIE 2017

Adresa ARDCC catre Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii – septembrie 2017

Următoarea postare
Ministerului Afacerilor Interne

Corespondentă cu Ministerul Afacerilor Interne

Mai jos vă prezentăm răspunsurile  Ministerul Afacerilor Interne la intrebările noastre: In art.8 alin. 2 din ... Read more

Postarea anterioara
CASA DE PENSII SECTORIALĂ MApN

Raspunsul Casei de Pensii Sectorială a M.Ap.N. la solicitarea Asociatiei

Pentru guvernanții abuzivi și anumiți judecători care spun ca dreptul la ajutoare după ieșirea la ... Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published.