Sunday , 3 December 2023
banca clauze abuzive

OTP Bank Romania

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor.

 

Admite cererea de chemare în judecată. Dispune obligarea pârâtei să plătească reclamantului suma de 24374 lei (echivalentul a 5945 CHF ) reprezentând valoare comision de administrare plătit în baza Contractului de Credit Bancar nr. 120.38/15.02.2008 calculat de la data de 05.03.2008 şi până la data de 05.12.2011 inclusiv precum şi la plata dobânzii legale aferente …. AICI
Admite în parte cererea de chemare în judecată precizată de reclamanţii I M – E, I V şi F S V, în contradictoriu cu pârâta O F S B – prin mandatar O B R SA, şi pe cale de consecinţă: Constată nulă şi abuzivă clauza prevăzută la art.6.1.b din Contractul de credit nr. C2204/1000/12796/05.09.2008, referitoare la comisionul de 6,99% de acordare a creditului şi obligă pârâta să plătească reclamanţilor IM-E şi I V, suma de 1.782,45 CHF …. AICI
Respinge excepţia inadmisibilităţii, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Admite cererea reclamantului NITU CRISTIAN DANIELA în contradictoriu cu pârâta OTP BANK ROMANIA SA PRIN OTP BANK ROMANIA SUCURSALA CONSTANTA. Constată caracterul abuziv al clauzei inserate în art. 12.2 din contractul de credit ipotecar nr. C2204/1200/6266/05.12.2007. Constată nulitatea absolută a clauzei …. AICI
 Admite în parte cereerea.Constată caracterul abuziv al caluzei privind comisionul de acordare facilităţi prevăzut de art. 3.4. precum şi cel al clauzei privind comisionul de administrare prevăzut de art. 3.5. din contractul de credit nr. 101.007 încheiat de părţi la data de 15.02.2008 şi declară nulitatea absolută a acestor clauze.Obligă pârâta să restituie reclamantului sumele percepute cu titlu de comision …  AICI
 Respinge apelul declarat de apelanta pârâtă. Admite apelul declarat de apelantul reclamant. Schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea şi constată nulitatea absolută a clauzei prevăzută la art. 9.4 din contractul de credit. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului …  AICI
 Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul NEACŞU OCTAVIAN în contradictoriu cu pârâta OTP BANK S.A. Constată caracterul abuziv al dispoziţiilor din clauza cuprinsă în art. 6.2., 7.6, 13.5 şi 13.6 din contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă pentru persoane fizice nr. C2204/1000/12764/05.09.2008. Obligă pârâta să restituie reclamantului orice sumă percepută cu titlu de taxă sau comision … AICI
 Admite apelul declarat de reclamantul DZLA împotriva sentinţei civile nr. 3336/3.12.2015 pronunţată de Tribunalul specializat Cluj în dos.nr. 526/1285/2015 pe care o schimbă în parte în sensul că constată nulitatea absolută a clauzei prevăzute în art. 12.2 din contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă nr. C 2204/2000/5591 din 29.10.2007 cu consecinţa stabilizării cursului de schimb valutar CHF-LEU …  AICI
 Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active, invocată de pârâtă. Admite în parte cererea formulată de reclamanţii Vasile Cristina Simona şi Vasile Lucian în contradictoriu cu pârâtele OTP Bank SA şi OTP Bank SA, Agenţia Braşov. Dispune anularea clauzelor prevăzute la art. 6.1, art. 6.2, art. 8.3, art. 8.5, art. 8.8, art. 9.10 lit. c şi art. 15.1 din contractul de credit ipotecar nr. C2202/1000/5850/25.06.2007. Dispune obligarea pârâtei OTP Bank SA la restituirea către reclamanţi a sumei de 1530 CHF, reprezentând comision de acordare credit…  AICI
 Respinge ca nefondat apelul declarat de parata. Admite apelul declarat de reclamanta. Schimba in parte sentinta apelata in sensul ca insta. constata ca fiind abuzive si nule si clauzele de la art 9.2,9.3 si 9.4 din contract si dispune eliminarea lor din contract. Dispune inghetarea cursului de schimb valutar CHF-leu la valoarea de la data incheierii contractului …  AICI
 Admite actiunea formulata de reclamanta SAVU PETRONELA în contradictoriu cu pârâta OTP BANK ROMANIA SA. Constată caracterul abuziv si nulitatea absoluta a clauzei privind comisionul de administrare credit de 0,29% cuprinse în art. 6.1, lit. c din contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipoteca pentru persoane fizice … AICI

 

Următoarea postare
banca clauze abuzive

Banca Comerciala Română (BCR)

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor. [wp-svg-icons ... Read more

Postarea anterioara
banca clauze abuzive

BRD - Groupe Société Générale

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor. [wp-svg-icons ... Read more

Check Also

banca clauze abuzive

Banca Comerciala Română (BCR)

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor. Respinge …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *