Wednesday , 6 July 2022
banca clauze abuzive

Banca Comerciala Română (BCR)

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor.

Respinge ca neîntemeiată excep?ia prescrip?iei dreptului material la ac?iune, invocată de pârâtă prin întâmpinare. Admite în parte acţiunea formulată de reclamanţii MILEA ALEXANDRU, MILEA VIORICA, în contradictoriu cu pârâta BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Constată nulitatea absolută ?i caracterul abuziv al clauzei cuprinsă la pct. 5 din contractul de credit nr. … AICI
   Admite în parte ac?iunea Constată nulitatea clauzei referitoare la modificarea dobânzii şi a clauzelor prevăzute de art. 1.1, art. 2 alin. 1 şi 2, art. 4 alin. 1 lit. a), teza 1, art. 4 alin. 2 lit. b), art. 7 alin. 2 din contractul de credit nr. 030012/17.05.2007. Obligă banca la recalcularea dobânzii şi la restituirea sumelor plătite în plus cu acest titlu către reclaman?i. Respinge celelalte capete de cerere. Obligă pârâta … AICI
 Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul Curavale Iulian Gabriel, în contradictoriu cu pârâta Banca Comercială Română SA. Constată nulitatea absolută ?i caracterul abuziv al clauzei cuprinsă la pct. 8 din contractul de credit nr. 2008802829/30.10.2008, respectiv clauza privind comisionului de acordare şi comisionul de administrare a creditului. Înlătură din contractul de credit nr. 2008802829/30.10.2008 clauza constată a fi abuzivă Obligă pârâta la plata către reclamant … AICI
Următoarea postare
banca clauze abuzive

Credit Europe Bank

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor. [wp-svg-icons ... Read more

Postarea anterioara
banca clauze abuzive

OTP Bank Romania

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor.   ... Read more

Check Also

banca clauze abuzive

OTP Bank Romania

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor.   …

Leave a Reply

Your email address will not be published.