Wednesday , 6 July 2022
Ministerului Afacerilor Interne

Corespondentă cu Ministerul Afacerilor Interne

Mai jos vă prezentăm răspunsurile  Ministerul Afacerilor Interne la intrebările noastre:

In art.8 alin. 2 din OUG 57/2015 se prevede in mod imperativ, obligatoriu ca :

„ (2) În anul 2016, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizat pentru luna decembrie 2009. ”

Intrebare :

Daca au fost stabilite aceste ajutoare pecuniare la nivel de M.A.I. in anul 2016  ?

 1. Intrebare :

Daca nu au fost stabilite aceste ajutoare pecuniare, cand intentionati sa duceti la indeplinire aceasta obligatie prevazuta de catre art.8 alin. 2 din OUG 57/2015 ?

Raspuns :

  La primele două întrebări, facem precizarea că, în perioada de referință (2010-2017) au fost emise acte normative care au suspendat, anual, acordarea dreptului prevăzut la art. 20 din Anexa nr. VII la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Astfel, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010[1] prevede faptul că „dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplicã în anul 2011,” excepţia de la această regulă fiind reprezentată de situaţia imposibilităţii menţinerii în activitate a persoanelor clasate inapt pentru serviciul militar ori încadrate în grad de invaliditate sau decedate (art. 13 alin. (2) din Legea nr.285/2010).

Ajutorul de care beneficiau poliţiştii la încetarea raporturilor de serviciu nu s-a acordat nici în anul 2012, aşa cum se stipulează la art. 9 din O.U.G. nr. 80/2010[2], aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, nici în anul 2013, astfel cum prevede art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012[3] şi nici în anul 2014, astfel cum prevede art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 103/2013[4]. Mai mult, măsura a fost menţinută şi pentru anul 2015, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 83/2014[5], precum și în anul 2016, în conformitate cu art. 11 alin. (1) din OUG nr. 57/2015[6].

         Totodată, precizăm faptul că, potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017[7], neacordarea ajutoarelor la încetarea raporturilor de serviciu se aplică şi în anul 2017.

Astfel, faptul că prin Legea nr. 285/28.12.2010 a fost sistată plata acestor ajutoare la trecerea în rezervă nu reprezintă decât o exercitare a prerogativei legiuitorului de a adopta acte normative în materia drepturilor salariale, politicile salariale fiind de resortul absolut al Guvernului şi al Parlamentului, instituţia noastră având obligaţia de a aplica întocmai măsurile legislative adoptate.

Menţionăm că prevederile legale sus-menţionate au făcut obiectul controlului de constituţionalitate, Curtea Constituţională respingând excepţiile de neconstituţionalitate ridicate .

Astfel, faptul că prin Legea nr. 285/28.12.2010 a fost sistată plata acestor ajutoare la trecerea în rezervă nu reprezintă decât o exercitare a prerogativei legiuitorului de a adopta acte normative în materia drepturilor salariale, politicile salariale fiind de resortul absolut al Guvernului şi al Parlamentului, instituţia noastră având obligaţia de a aplica întocmai măsurile legislative adoptate.

 

 1. Intrebare :

Ce demersuri s-au facut de catre M.A.I.  la Guvernul Romaniei privind respectarea prev. art. 20 ANEXA VII, sectiunea a 3-a din Legea cadru nr.284/2010 care este in vigoare si daca s-a pus in discutie faptul  ca Romania nu mai este in criza, ca sa se motiveze suspendarea acestor drepturi prin O.U.G. ?

Raspuns :

La întrebarea 3, privind demersurile Ministerului Afacerilor Interne referitoare la situația prezentată, vă informăm că în anii 2011-2016 instituția noastră a înaintat propuneri, însoțite de elemente/documente de motivare, în vederea acordării a drepturilor în discuție, în faza de consultare a fiecărui proiect de act normativ privind aplicarea etapizată a legii-cadru de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

 1. Intrebare :

M.A.I. este pregatit sa aloce fonduri suplimentare catre structurile subordonate  pentru procesele pierdute prin nerespectarea prev. art. 20 ANEXA VII, sectiunea a 3-a din Legea cadru nr.284/2010 ?

 1. Intrebare :

       Daca M.A.I. a facut vreun calcul la nivel national, privind suma totala ce trebuie achitata ca ajutoare pecuniare pentru pensionarii M.A.I. pentru care nu s-a acordat acest drept pana in prezent prev. art. 20 ANEXA VII , sectiunea a 3-a din Legea cadru nr.284/2010 ?

Raspuns :

Cu privire la întrebările 4 şi 6,  vă comunicăm că, în contextul actual, prin raportare la cadrul legal menționat, impactul financiar necesar pentru eventuala acordare a ajutoarelor este determinat pe baza indicatorilor specifici sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională. Precizăm, totodată, structurile subordonate MAI sunt ordonatori de credite, iar fiecare ordonator de credite utilizează creditele bugetare proprii.

 1. Intrebare :

Ce demersuri intentioneaza M.A.I. sa faca in scopul respectarii prev. art. 20 ANEXA VII, sectiunea a 3-a din Legea cadru nr.284/2010 , in acest sens  ?

 1. Intrebare :

     Daca intentionati sa introduceti pe ordinea de zi a Guvernului Romaniei, situatia expusa mai sus, in scopul alocarii sumelor de bani necesare, avand in vedere ca OUG de suspendare au iesit din cadrul constitutional, prin absenta situatiei de criza economica la nivel national?

Raspuns :

Referitor la întrebările 5 și 7, arătăm că instituția noastră vizează „restabilirea sau recuperarea” drepturilor în discuție, astfel că, ori de câte ori este posibil, vom înainta propuneri formulate în acest sens către instituțiile abilitate, să modifice și să completeze actele normative incidente.

8 .  Intrebare :

Daca la nivel national, a mai existat vreun caz sau mai multe, in care sa se acorde dupa anul 2010  astfel de ajutoare pecuniare pentru cadre M.A.I. ( politisti, pompieri, jandarmi) cu ocazia iesirii la pensie, decat cele impuse prin hotarari judecatoresti definitive / irevocabile executorii  ?

Raspuns :

 1. Intrebare :

Cate astfel de procese a pierdut M.A.I. pana in prezent sau structurile subordonate,  in calitatea lor de angajatori (ordonatori de credite) definitiv / irevocabil ?

Raspuns :

 1. Intrebare :

Cate cadre M.A.I.  (politisti, pompieri, jandarmi) in calitatea lor de creditori ai M.A.I., au primit din 2010 pana in prezent, ajutoare pecuniare prin hotarari judecatoresti definitive / irevocabile si care este valoarea totala a acestora ce s-a achitat ?  

Raspuns :

 1. Intrebare :

Daca, in prezent, mai sunt cadre MAI pensionate (politisti, pompieri, jandarmi) care au obtinut hotarari judecatoresti definitive / irevocabile si care, in calitatea lor de creditori ai MAI, nu li s-au achitat inca ajutoarele pecuniare cuvenite ? Cate astfel de cadre MAI pensionate sunt, ce urmeaza sa primeasca ajutoare pecuniare ? Care este valoarea totala a ajutoarelor pecuniare ce mai trebuiesc achitate catre cadrele MAI pensionate, la nivel de MAI, in calitatea sa de debitor, in astfel de situatie?

Raspuns :

În legătură cu întrebările 8, 9, 10 și 11, întrucât structurile subordonate implicate în cazurile aflate pe rolul instanțelor reprezintă entități cu personalitate juridică distinctă, la nivelul Aparatului central al MAI nu se ţine o evidenţă a dosarelor în care structurile au fost citate ca părţi şi, implicit, nici a numărului de cadre MAI care au obținut hotărâri judecătorești definitive / irevocabile în cauză.

 1. Intrebare :

Care este suma totala, ce a fost achitata de catre MAI  impreuna cu structurile subordonate, urmare a proceselor pierdute in acest sens din 2011 pana la sfarsitul anului 2016, la nivel national, reprezentand dobanda legala ( dobanda BNR )  ?

Raspuns :

 1. Intrebare :

Care este suma totala, ce a fost achitata de catre MAI impreuna cu structurile subordonate, urmare a proceselor pierdute in acest sens din 2011 pana la sfarsitul anului 2016, la nivel national, reprezentand „ actualizare cu coeficientul de inflatie ” ?

Raspuns :

 1. Intrebare :

       Care este suma totala, ce a fost achitata de catre MAI impreuna cu structurile subordonate, urmare a proceselor pierdute in acest sens din 2011 pana la sfarsitul anului 2016, la nivel national, reprezentand „cheltuieli de judecata” ?

Raspuns :

 1. Intrebare :

         Care este suma totala, ce trebuie achitata ca debit actual de catre MAI impreuna cu structurile subordonate, urmare a proceselor pierdute in acest sens, la nivel national, reprezentand in total drepturi prevazute de art. 20 ANEXA VII, sectiunea a 3-a din Legea cadru nr.284/2010, cheltuieli de judecata, dobanda legala si actualizare cu coeficientul de inflatie pus la dispozitie de INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA? 

Raspuns :

La întrebările 12, 13, 14 și 15 precizăm că, în baza principiului descentralizării, fiecare ordonator de credite utilizează creditele bugetare proprii, sens în care structura de specialitate din cadrul Aparatul central al MAI nu deține o situație centralizatoare (sau detailată) privind acordarea ajutoarelor ca urmare a pronunțării hotărârilor definitive / irevocabile, și nici privind acordarea altor ajutoare pecuniare pentru cadrele MAI cu ocazia ieșirii la pensie pentru limita de vârstă, altele decât cele impuse prin hotărâri definitive / irevocabile executorii.

In loc de incheiere, vă prezentăm sfatul Ministerului Afacerilor Interne:

“Precizăm, totodată, faptul că valorificarea drepturilor invocate poate fi solicitată instanţei de judecată, aceasta fiind singura în măsură să administreze probele pe care le consideră utile şi concludente în dezlegarea cauzei, în baza cererilor în probaţiune formulate de fiecare dintre părţi.”

 

Documentele le puteti descărca folosind link-urile de mai jos:

ADRESA-Ministerul-Afacerilor-Interne-13-martie-2017

MAI-raspuns-2017-ultim-Raspuns-ARDCC-0304

 

Următoarea postare
Dumitru Lupescu - deputat în circumscriptia electorala nr.16 DÂMBOVIŢA

Deputatul Dumitru Lupescu (rezervist M.Ap.N.)- declaraţie politică despre "Discriminarea rezerviştilor, bărbaţi şi femei, deopotrivă

Dumitru Lupescu Şedinţa Camerei Deputaţilor din 14 noiembrie 2017 Dumitru Lupescu ... Read more

Postarea anterioara
ardcc vs cncd

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării nu raspunde memoriilor noastre

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a primit incă din luna martie 2017 memoriul nostru, o ... Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published.