Sunday , 3 December 2023
banca clauze abuzive

Credit Europe Bank

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor.

Respinge ca nefondat apelul formulat de apelantele – pârâte CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA, CREDIT EUROPE BANK NV prin mandatar CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA ?i CREDIT EUROPE BANK (ROMÂNIA) SA împotriva Încheierii de ?edin?ă din data de 09.11.2015 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia a VI a Civilă în dosarul nr.43889/3/2014. …. AICI
   Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei Credit Europe Ipotecar IFN SA, ca neîntemeiată. Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei extinctive a dreptului material la acţiune, ca neîntemeiată. Admite în parte acţiunea civilă. Constată caracterul abuziv al clauzei referitoare la comisionul de administrare prevăzută la art. 5.1 lit. c din contractul de facilitate de credit şi garanţie nr. 105859/30.07.2008 şi în consecinţă, declară nulitatea absolută a acestei clauze. Obligă pârâta Credit Europe Bank NV la restituirea către reclamantă a sumelor plătite cu titlu de comision de administrare …. AICI
 Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta LAZĂR SILVIA CNP …cu domiciliul procesual ales în …, în contradictoriu cu pârâtele CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA J .., CUI …cu sediul în …, având ca obiect acţiune în constatare. Constată nulitatea absolută pentru caracter abuziv al clauzei prevăzute la art.5.1 lit. c referitoare la comisionul lunar de administrare ….. AICI
 Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată în sensul că: Admite acţiunea. Constată nulitatea absolută a clauzelor 5.1 litera b) şi c) din condiţiile generale ale contractului de credit nr. 106010/20.05.2008. Obligă pârâta să restituie reclamantului sumele plătite cu titlu de comision de acordare şi cu titlu de comision de administrare din momentul încheierii contractului şi până la zi precum şi dobânda legală aferentă …  AICI
 Decizia nr.124/2017 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată nulitatea absolută a clauzei de la art. 6.3 din contractul de credit privind riscul valutar. Dispune recalcularea ratelor creditului în moneda contractată la valoarea de curs valutar de la data încheierii contractului. Dispune restituirea sumelor reprezentând diferenţele rezultate de recalcularea ratelor plătite în plus … AICI
Următoarea postare
banca clauze abuzive

Piraeus Bank Romania

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor. [wp-svg-icons ... Read more

Postarea anterioara
banca clauze abuzive

Banca Comerciala Română (BCR)

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor. [wp-svg-icons ... Read more

Check Also

banca clauze abuzive

OTP Bank Romania

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor.   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *