Monday , 15 April 2024
catfishing

Ce este „catfishing-ul” ?

Aceasta este o înşelătorie online care capătă popularitate şi se numeşte „catfishing”. De obicei nu provoacă pierderi materiale, dar efectele emoţionale pot fi semnificative.

Un catfish este cineva care pretinde a fi cineva care nu este în realitate şi foloseşte conturi false de Facebook, Tinder sau Instagram pentru relaţii online deceptive, care durează de obicei perioade lungi de timp. Motivul pentru care unii oameni fac aşa ceva pot fi mai multe: singurătate, depresie, plictiseală, răzbunare.

Termenul vine de la documentarul „Catfish” din 2010. În acesta, un tânăr este filmat în timp ce construieşte o relaţie online cu o tânără prin intermediul Facebook. Până la urmă el află că femeia pentru care începuse să aibă sentimente, deşi nu o întâlnise încă, ascundea multe lucruri, iar în final că nu exista. Toate imaginile publicate pe contul respectiv fals îi aparţineau unui fotomodel.

În cazul în care aveţi o relaţie online (nu neaparat sentimentală) de multă vreme cu cineva, dar nu reuşiţi să aflaţi detalii mai personale din viaţa acelei persoane sau să stabiliţi o întâlnire faţă în faţă după o vreme, sunt şanse mari să fiţi o victimă a acestui fenomen.

 

Noul Cod Civil

Art. 73

Dreptul la propria imagine

(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispoziţiile art. 75 rămân aplicabile.

Art. 74

Atingeri aduse vieţii private

Sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vieţii private:

  1. a) intrarea sau rămânerea fără drept înlocuinţăsau luarea din aceasta a oricărui obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal;
  2. b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârşită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoştinţă de cauză, a unei asemenea interceptări;
  3. c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spaţiu privat, fără acordul acesteia;
  4. d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul celui care îl ocupă în mod legal;
  5. e) ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
  6. f) difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viaţa intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză;
  7. g) difuzarea de materiale conţinând imagini privind o persoană aflată la tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptăţite;
  8. h) utilizarea, cu rea-credinţă, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană;
  9. i) difuzarea sau utilizarea corespondenţei, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reşedinţa, precum şi numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparţin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele.

 

Art. 75

Limite

(1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte.

(2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secţiune.

Următoarea postare
adevar sau minciuna

Adevar sau Minciuna ?

ASOCIATIA PENTRU RESPECTAREA DREPTURILOR SI CONSILIEREA CETATENILOR - ARDCC lanseaza PROGRAMUL   Reclamele, afirmatiile publice ale profesionistilor: ... Read more

Postarea anterioara
Convenţie asupra eliminării tuturor formelor de discriminare a femeilor

Convenţie asupra eliminării tuturor formelor de discriminare a femeilor

adoptată la 18 decembrie 1979 la New York Statele părţi la prezenta Convenţie – Luând ... Read more

Check Also

acordarea ajutoarelor pentru militari si politisti la trecerea in rezerva

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU MILITARI SI POLITISTI LA TRECEREA IN REZERVA

CATRE , Presedintia Romaniei, C.S.A.T., Guvernul Romaniei, Senat, Camera Deputatilor, Ministru MAI, MApN Propunerea Asociatiei …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *