Home / Donati & Sponsorizari / Sponsorizeaza !
SPONSORIZEAZA

Sponsorizeaza !

 • Aspecte juridice ale sponsorizarii

In conditiile legii 32/1994 actualizata, sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activitati fara scop lucrativ, desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

Existenta si continutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisa a acestuia, in care se vor specifica obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele si obligatiile partilor.

Motivul ce face necesara incheierea contractului de sponsorizare este acela ca, in esenta, prin actul de sponsorizare se efectueaza un transfer de proprietate asupra unor valori sau bunuri.

In cazul unei sponsorizari constand în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala in momentul predarii către beneficiar.

 • Aspecte fiscale ale sponsorizarii

Sponsorizarea este o cheltuială nedeductibilă conform art. 25 alin.4 litera i) din Codul Fiscal, însă contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

 1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
 2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Așadar, firmele care fac sponsorizari au avantajul ca isi pot deduce pe mai multi ani cheltuielile facute cu sponsorizarea, astfel ca li se diminueaza impozitul pe profit datorat statului și in alt an sau alti ani, in afara celui in care s-a făcut o sponsorizare mai consistenta.

Dati clik pe imagine pentru a descarca contractul corespunzator

CONTRACTUL – avem rugămintea să-l descărcați, să-l semnați (ștampilați) și să ni-l trimiteți in format electronic pe e-mail sau in plic prin posta.CONTRACTUL – este obligatoriu in situatia sponsorizarii, pentru a nu avea probleme cu fiscul.

Cum o sponsorizare implică obligații de ambele părți, în schimbul sponsorizării primite vă putem promova numele firmei prin intermediul site-ului la rubrica Parteneri – Clienti – Sponsori.

 

Codul fiscal cu Normele de aplicare valabil din 1 ianuarie 2017 – publicat în data de 09.02.2017

art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal

 1. i) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
 2. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifrade afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
 3. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

NORME METODOLOGICE

 1. (1) În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, în cazul în care reglementările contabile aplicabile nu definesc cifra de afaceri, aceasta se determină astfel:
 2. a) pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, cu excepția instituțiilor de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine, cifra de afaceri cuprinde veniturile din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii din care se scad sumele reprezentând reduceri comerciale acordate și se adaugă subvențiile de exploatare aferente cifrei de afaceri;
 3. b) pentru instituțiile de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine, cifra de afaceri cuprinde:

(i) venituri din dobânzi;

(ii) venituri din dividende;

(iii) venituri din taxe și comisioane;

(iv) câștiguri/pierderi realizate aferente activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere – net;

(v) câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare deținute în vederea tranzacționării – net;

(vi) câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere – net;

(vii) câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire – net;

(viii) diferențe de curs de schimb – câștig/pierdere – net;

(ix) câștiguri/pierderi din derecunoașterea activelor, altele decât cele deținute în vederea vânzării – net;

(x) alte venituri din exploatare;

 1. c) pentru instituțiile prevăzute la art. 2 lit. a) – d) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cifra de afaceri cuprinde:

(i) venituri din dobânzi și venituri asimilate;

(ii) venituri privind titlurile: venituri din acțiuni și din alte titluri cu venit variabil, venituri din participații, venituri din părți în cadrul societăților legate;

(iii) venituri din comisioane;

(iv) profit sau pierdere netă din operațiuni financiare;

(v) alte venituri din exploatare.

(2) Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea.

Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2016, în aceeași lună efectuându-se și plata sumei de 15.000 lei.

La calculul profitului impozabil pentru anul 2016, contribuabilul prezintă următoarele date financiare:

Venituri din vânzarea mărfurilor = 1.000.000 lei
Venituri din prestări de servicii = 2.000 lei
———————-
Total cifră de afaceri = 1.002.000 lei
Cheltuieli privind mărfurile = 750.000 lei
Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare din care: 15.000 lei sponsorizare = 90.000 lei
———————-
Total cheltuieli 860.000 lei

Calculul profitului impozabil pentru anul 2016:

Profitul impozabil = 1.002.000 – 860.000 + 15.000 = 157.000 lei.

Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea:

157.000 x 16% = 25.120 lei.

Avându-se în vedere condițiile de deducere prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

– 0,5% din cifra de afaceri reprezintă 5.010 lei;

– 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 5.024 lei.

Suma de scăzut din impozitul pe profit este 5.010 lei.

Pentru anul 2016 impozitul pe profit datorat este de:

25.120 – 5.010 = 20.110 lei.

Suma care nu s-a scăzut din impozitul pe profit, respectiv suma de 9.990 lei, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestei sume se va efectua, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

 

Donații prin transfer  bancar:

Asociatia pentru Respectarea Drepturilor si Consilierea Cetatenilor – ARDCC

Codul de identificare fiscală – CIF:  37068609

Cont LEI: RO16RZBR0000060019235593

Raiffeisen Bank – Agentia Eforie Nord

Pentru confirmarea primirii sumei vă rugăm să ne scrieți la office@ardcc.ro

 

 

Următoarea postare
banca clauze abuzive

Banca Transilvania

Clauze abuzive constatate de instantele de judecata prin hotarari judecatoresti. Practica judiciara favorabila clientilor. [wp-svg-icons ... Read more

Postarea anterioara
DIRECȚIONEAZĂ 2% PENTRU PROIECTELE NOASTRE

Direcționează 2% pentru proiectele noastre

Termenul pentru depunerea declaratiilor este 25 mai 2018 Persoanele fizice care vor să doneze  2% din ... Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *